ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม BKI Group

638 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท กรุงเทพประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม BKI Group

ตารงความคุ้มครองแบบมีค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง เเผน 1 เเผน 2 เเผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000
ตารางเบี้ยประกันรวมรายปีต่อคน      
เเบ่งตามชั้นอาชีพ เเผน 1 เเผน 2 เเผน 3
กลุ่ม A 20 - 50 คน 375 625 870
51 - 100 คน 355 590 825
101 - 200 คน 335 555 775
กลุ่ม B 20 - 50 คน 565 935 1,300
51 - 100 คน 535 885 1,253
101 - 200 คน 500 830 1,160
ตารางความคุ้มครองเเบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง เเผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000
ตารางเบี้ยประกันรวมรายปีต่อคน
เเบ่งตามชั้นอาชีพ แผน 1 แผน 2 แผน 3
กลุ่ม A 20 - 50 คน 140 280 420
51 - 100 คน 110 225 335
101 - 200 คน 105 210 315
กลุ่ม B 20 - 50 คน 180 335 535
51 - 100 คน 170 335 500
101 - 200 คน 150 300 445
         
 

Powered by MakeWebEasy.com