ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Worry Free

3492 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Worry Free

 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Worry Free

หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุด้วยแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ที่คุ้มครองยาวนานได้ถึงอายุ 75 ปี และคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท *
 
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงถึง 100,000 บาท
ผู้เอาประกันอาวุโสต่ออายุได้จนถึง 75 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันภัย**
อุ่นใจด้วยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า***
 
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ ใบคำขอ KPI PA Worry Free
 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4แผน 5
 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 จากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000300,000400,000700,0001,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000150,000200,000350,000500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000150,000200,000350,000500,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,00030,00040,00070,000100,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,00025,00030,00035,00050,000
 

ผู้เอาประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4แผน 5
อายุ 15 - 65 ปี8801220191026003630
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น)9701340210028603990
 
หมายเหตุ

• ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น

• ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
• เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
• ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง/พนักงานส่งเอกสาร/พนักงานขับรถโดยสาร/บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง 
   พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก /ช่างไฟฟ้า/ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือ
   สำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน /นักการเมือง
   /นักข่าว สื่อสารมวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
• ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง 
  หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  ภัยสงคราม
  ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย
  ควรศึกษา 

   อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 
*คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย
**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้