ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลKPI PA Protect Plus

3333 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลKPI PA Protect Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลKPI PA Protect Plus

คุ้มครองสบายๆ KPI PA Protect Plus ด้วยค่าชดเชยรายได้ต่อเนื่องสูงสุด 365 วัน และยังสบายได้อีก...ด้วยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า***
 
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท*
รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่องสูงสุด 365 วัน
เบี้ยประกันคงที่ตลอดช่วงอายุ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย**
 
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ ใบคำขอ KPI PA Protect Plus
 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 จากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000400,000600,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000300,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000200,000300,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,00020,00030,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ห้องผู้ป่วยปกติ)
เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 356 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50010001500
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ห้องผู้ป่วยหนัก)
เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
1,0002,0003,000
 

ผู้เอาประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

อายุ 15 - 60 ปี (อายุ 61 - 65 ปี สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น)1,2002,2003,200
 
หมายเหตุ

• ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Protect Plus ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น

• ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
• เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
• ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง/พนักงานส่งเอกสาร/พนักงานขับรถโดยสาร/บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง 
   พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก /ช่างไฟฟ้า/ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือ
   สำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน /นักการเมือง
   /นักข่าว สื่อสารมวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
• ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง 
  หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา 

   อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 
*คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย
**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
 

ติดต่อตัวแทน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้