ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)

9314 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)

  
ผู้เอาประกันภัย
.
 บริษัทนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์
.
ระยะเวลาเอาประกันภัย
.
 ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ระบุความคุ้มครองในกรมธรรม์
.
ความคุ้มครอง
.
 คุ้มครองนักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกความคุ้มครองไว้เป็นนักท่อง้เที่ยว
.
อายุที่รับประกันภัย
.
 อายุ 1 - 75 ปี
.
จำนวนผู้เอาประกันภัย
.
ขั้นต่ำ 500 คน ปี
.
ความคุ้มครอง
.
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะการเดินทาง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
.
 
ตารางผลประโยชน์ และความคุ้มครองทุนประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมากจากอุบัติเห 
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000 บาท
3. ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพย่าบาลฉุกเฉินรวมอยู่ในค่ารักษาพย่บา
4.ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด 30 วัน
5.วงเงินความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000,000 บาท
 
จำนวน 500 - 2999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน35.-
 จำนวน 3,000 - 9,999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน30.-
 จำนวน 10,000 ขึ้นไป ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน25.-
 
 
ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์

ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้