ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล AAGI PA Top Shield

5383 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล AAGI PA Top Shield

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล AAGI PA Top Shield
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
*ตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี และ อายุ 61 - 65 ปี
*สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี
*มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)1,000,000500,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอบุติเหตุสาธารณะ
1,000,000500,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์ - อาทิตย์
1,000,000500,000
การถูกกกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย500,000250,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์500,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ100,00050,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน ) วันละ1,000500
ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนรวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน20,00010,000
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี
อายุ ระหว่าง 1 เดือน - 60 ปี3,8882,488
อายุ ระหว่าง 61 - 65 ปี4,6882,988
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุ ระหว่าง 66 - 70 ปี5,0883,288
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุ ระหว่าง 71 - 75 ปี5,4883,488
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุ ระหว่าง 76 - 80 ปี5,8883,888
   ดาวน์โหลดโบชัวร์ AAGI PA Top Shield
  ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยอุบัติเหตุ AAGI PA Top Shield


Powered by MakeWebEasy.com