ประกันภัยทางทะเล

4740 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทางทะเล

 
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เครื่องบินตก เป็นต้น ภัยที่จะได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง
 ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครี่อง บินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว่ำ หรือการชนกับสิ่งอื่น เป็นต้น            

Powered by MakeWebEasy.com