ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แผนซันชายน์

6308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ  เอ็ทน่า แผนซันชายน์

ตารางผลประโยชน์ ซ่อนทั้งหมด   
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 2,000,000 5,000,000

 

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 8,000 10,000 12,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  16,000 16,000 16,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง*
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม.) และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ 10,000 15,000 20,000
ค่ารถพยาบาล 2,000 2,000 2,000

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง*

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน) จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิศษ 10,000 10,000 10,000

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (us dollar)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา บริการเคลื่อนย้ายศพ  USD 1,000,000 USD
1,000,000
USD
1,000,000
การตรวจสุขภาพประจำปี** ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
การตรวจสุขภาพประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) โดยสำรองจ่ายล่วงหน้า 500 700 1,000

**การตรวจสุขภาพประจำปี ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซ่อน   
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1
แผน
2
แผน
3
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)*** 100,000 100,000 100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยันต์ 50% ของทุนประกันภัย)
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้