ประกันสินเชื่อ

9105 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันสินเชื่อ

ประกันสินเชื่อ

ซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งโดยใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร กังวลว่าหากผมประสบเหตุให้ขาดรายได้
หรือเสียชีวิตลง บ้านหลังนั้นจะถูกธนาคารยึด

ไม่ว่าคุณจะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน คุณสามารถขจัดความกังวลดังกล่าวได้ด้วยประกันสินเชื่อ ( Credit Life)
ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันซึ่งมีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงิน โดยในกรณีที่ประสบเหตุให้ขาดรายได้ เสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ 
สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ  บริทที่รับประกันสินเชื่อจะรับภาระในการชำระค่างวดที่ยังคงค้างอยู่กับสถาบันการเงิน  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจ
ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆจะตกทอดสู่ทายาท หรือคนในครอบครัวอย่างแน่นอน

Powered by MakeWebEasy.com