ประกันหมู่สวัสดิการพนักงาน
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 6984)
เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุดแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานแบบมีค่ารักษาพยาบาล (ME)
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
  การประกันชีวิต (Life) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
  การประกันอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,00
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ME) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
 
 
 ขั้นอาชีพ
1

 
 5 -10 คน  735 1,050   1,365 1,785  2,215  3,685 
 11 - 30 คน  662  945  1,229  1,607 1,985   3,312
 31 - 50 คน  625  893  1,160 1,517   1,874  3,137
  51 - 100 คน 588  840   1,092  1,428  1,767  2,929
 100 คน ขึ้นไป  551  787  1,024  1,339  1,647  2,763
  ขั้นอาชีพ
2
 5 -10 คน  840  1,155  1,680  2,100 2,614  5,266 
  11 - 30 คน  756  1,040  1,512  1,890  2,369 4,736 
  31 - 50 คน  714  982  1,428  1,785  2,234  4,466
  51 - 100 คน  672  924  1,344  1,680  2,107  4,202
 100 คน ขึ้นไป  630  866  1,260  1,575  1,971  3,925
 
 

ขั้นอาชีพ
3

 
 
 
  5 -10 คน 1,155 1,785  2,205  2,840  3,452   6,403
 11 - 30 คน 1,040  1,612  1,993  2,560  3,125  5,746
   31 - 50 คน  982  1,522  1,882  2,412  2,948  5,438
   51 - 100 คน  924  1,433  1,772  2,260  2,767  5,109
  100 คน ขึ้นไป  866  1,344  1,659  2,124  2,587  4,786
 
  ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Witthout ME)
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
  การประกันชีวิต (Life) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
  การประกันอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,00
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
 
 
 ขั้นอาชีพ
1

 
 5 -10 คน  185  370 555 740   925  1,850
 11 - 30 คน  167  334  501 668   835  1,670
 31 - 50 คน  143  286  429  572  715  1,430
  51 - 100 คน  115  230  345  460  575  1,150
 100 คน ขึ้นไป  105  210 315  420  525  1,050
 
 
 
 
 ขั้นอาชีพ
2
 5 -10 คน 275  550  825 1,100  1,375   2,750
  11 - 30 คน  212  424  636  848  1,060  2,120
  31 - 50 คน  185  370  555  740  925  1,850
  51 - 100 คน  167  334  501  668  835  1,670
 100 คน ขึ้นไป  151  302  453  604  755  1,510
 
 ขั้นอาชีพ
3

 
 
 
  5 -10 คน 365  730  1,095  1,460  1,825   3,650
 11 - 30 คน  280  560  840  1,120  1,400  2,800
   31 - 50 คน  225  450  675  900  1,125  2,250
   51 - 100 คน  203  406  609  812  1,015  2,030
  100 คน ขึ้นไป  183  366  549  732  915  1,830
กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัย
   
ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
2.เบี้ยประกันภัย
   
เบี้ยประกันภัยต้องชำระเป้นรายปี และเบี้ยประกันภัยรวมกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
3. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป้นสมาชิกประกันกลุ่ม
   
พนักงานที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานสามารถเลือกแผนชั้นสูงสุดได้เพียงแผน 3 เท่านั้น
    พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
การพิจารณาแบ่งขั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ

ขั้นอาชีพที่ 1

คนขายต้นไม้ ทำสวนครัว และเพาะต้นไม้ การทำสบู่ ไขทำสบู่ เทียนและกาว วิทยาลัย(อาจารย์/พนักงานทั่วไป) ธนาคาร ประกันภัย และกิจการที่คล้ายคลึงกัน นงพยาบาล สถานพักฟื้น ในโรงพยาบาลอื่นๆ สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ (รวมถึงโรงภาพยนต์) การทำไม้กวาด ทำแปรง เครื่องหมายและเครื่องจักรสาน การทำเครื่องใช้จากเงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก หรือการจัดพิมพ์โฆษณา โรงแรม และภัตตาคาร

ขั้นอาชีพที่ 2
การทำนาทั่วไป การเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย (ยกเว้นการระเบิดหิน หรือเหมืองแร่) การทำเครื่องปั้นดินเผา การเจียรไน และขัดหิน นักแสดงชาย นักแสดงหญิง การแสดงออร์เคสตร้า และอุปรากร การทำภาพยนต์ ผู้ผลิต และกลั่นสุรา ผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อาหารสำเร็จรูป และอาหากระป๋อง รองเท้า สินค้าจำพวกเครื่องหนักเบา เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก กาทอผ้า การผลิตผ้า และสินค้าผ้า การบริการซักรีด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขายและบริการซ่อมรถยนต์

ขั้นอาชีพที่ 3

การดูแลต้นไม้ กรดชนิดบางเบา น้ำมันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ (ทำเป็นรูปแบบ) การฟอกหนังเทียม คลังสินค้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น การขายส่ง การทำซักรีด พนักงานเดินตลาด การบริการส่งแก๊สหุงต้ม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกันสวัสดิการสำหรับพนักงานตั่งแต่ 30 คนขึ้นไป
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident ) Luck Up
เอ ไอ เอ ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ฟิฟตี้ อัพ (50 UP)
แผนประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน GEB สำหรับพนักงานโรงแรมตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป
ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน สำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป
ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน สำหรับ 5 คนขึ้นไป ไฟว์ อัพ (5 UP)
ประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับพนักงานตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป(Economy Group)


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY