• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 30
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,345
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,600,359
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ไทยศรีประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 10271)

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์

Open Policy for Inbound - Outbound - Domestic Travel Agency
   
กรมธรรม์เปิดรายปี เริ่มต้น เพียง 100 คน / ปี
ให้ความคุ้มครองต่ออบุติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าภายใต้การดูแลของบริษัททัวร์
ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)
คุ้มครองสุงสุดจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 

ความคุ้มครอง / Coverage

ทุนประกันภัย / Sum Insured
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
    Personal Accident - Loss of Life, Dismemberment,
    Loss of Sight or total Permanent Disbility
1,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   Medical Expenses Each Accident
500,000
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรสแตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม( 7.0% ) เรียบร้อยแล้ว 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล - ไทยศรี HM-IPD
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ( Healthy Med Insurance)
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับพระภิกษุและสามเณร (Easy Monk )
ประกันภัยตัวเรือ (Easy Breeze)
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง Marine Cargo Insurance
ประกันภัยรถยนต์ Taxi
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY