บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 652
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,849,541
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    ไทยศรีประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 8184)

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์

Open Policy for Inbound - Outbound - Domestic Travel Agency
   
กรมธรรม์เปิดรายปี เริ่มต้น เพียง 100 คน / ปี
ให้ความคุ้มครองต่ออบุติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าภายใต้การดูแลของบริษัททัวร์
ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)
คุ้มครองสุงสุดจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 

ความคุ้มครอง / Coverage

ทุนประกันภัย / Sum Insured
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
    Personal Accident - Loss of Life, Dismemberment,
    Loss of Sight or total Permanent Disbility
1,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   Medical Expenses Each Accident
500,000
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรสแตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม( 7.0% ) เรียบร้อยแล้ว 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล - ไทยศรี HM-IPD
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ( Healthy Med Insurance)
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับพระภิกษุและสามเณร (Easy Monk )
ประกันภัยตัวเรือ (Easy Breeze)
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง Marine Cargo Insurance
ประกันภัยรถยนต์ Taxi
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY