บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 908
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,903,471
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  แอกซ่าประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันเดินทางต่างประเทศ AXA สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 8552)

 

สิทธิพิเศษ

ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน
อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488
คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง
อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

ความคุ้มครอง

วงเงินเอาประกันภัย (บาท)

ECO*

Silver

Gold

Platinum

Emerald**

Diamond**

Family Plan 1**

Family Plan 2**

1.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

1,000,000

3,000,000

2.

การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

2,000,000

3,000,000

3.

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

4.

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

5.

ความรับผิดตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

6.

การยกเลิกการเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

7.

ความล่าช้าในการเดินทาง
(ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

10,000

N/A

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

8.

การพลาดการต่อเที่ยวบิน
(ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

3,000

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

9.

การลดจำนวนวันเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

10.

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

N/A

N/A

15,000

15,000

20,000

25,000

15,000

20,000

11.

การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

5,000

N/A

50,000

50,000

80,000

100,000

50,000

80,000

12.

การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

13.

การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

14.

การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
(เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

15.

การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทาง
กลับประเทศ

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

16.

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

17.

การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

N/A

N/A

1,000

1,000

1,500

2,000

1,000

1,500


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน AXA สมาร์แคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานแบบ Smart Care Executive
ประกันสุขภาพ AXA สมาร์ท แคร์ ออพตินั่ม
ประกันโรคมะเร็ง AXA สมาร์ท แคร์ แคนเซอร์
ประกันบ้านที่อยูอาศัย AXA สมาร์ท โฮม
ประกันอุบัติเหต AXA สบายใจ
แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ กลุ่ม


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY