บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 183
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,790,741
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ประกันเดินทาง
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ Travel Guard Open Policy for Inbound-Outbond-Domestic Travel Agency
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 30818)
 
   
  แผนประกันเดินทางสำหรับ บริษัทท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) , รับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยว
ต่างประเทศ (Outbound Tourists) และ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวเมืองไทย (Inbound Tourists)
   
  ความคุ้มครอง
   
 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาล ,การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
   
เงื่อนไขการรับประกัน
   
 
จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ 500 คน / ปี (เหมาจ่ายรายปี)
บริษัทนำเที่ยวจะต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อของนักท่องเที่ยวให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวก่อนกำหนดการเดินทาง และ
  บริษัทฯ อาจจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่แท้จริงมีจำนวนเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ
จำกัดระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 90 วันในแต่ละเที่ยวการเดินทาง และจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ตามตารางการเดินทาง
กำหนดอายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี และอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์ชดเชย 50% ของผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000
3. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ต่อปี

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / ปี เบี้ยประกันภัย / คน / เที่ยว
500 - 3,000 42 57 72
3,001 - 5,000 38 52 65
5,001 - 10,000 34 46 58
10,000 และมากกว่า 30 40 51
 
หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
 
แผนประกันภัยสำหรับกิจกรรมเสี่ยงภัย

กิจกรรมเสี่ยงภัยเช่น การปีนเขา , การไต่หน้าผา , การปีนตาข่ายเชือก , การขี่ม้า , การขี่ช้าง , การโหนตัวจากที่สูง , การขี่จักรยานเสือภูเขา , การขี่เจ็ทสกี (ที่ไม่ใช่การแข่งขัน) , การล่องแพ , การล่องแก่ง , การขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อเล็ก (ATV) เป็นต้น.

หากบริษัทนำเที่ยวมีการจัดให้นักท่องเที่ยวมีการเล่นกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ถือว่าเป็นกิจกรรมเสี่ยงภัย ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์  

ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000
3. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

 อัตราเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ต่อปี

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / ปี เบี้ยประกันภัย / คน / เที่ยว
500 - 3,000      75.0 87.50 100.0
3,001 - 5,000 67.50 78.80 90
5,001 - 10,000 60 70 80
10,000 และมากกว่า 52.50 61.30 70
หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ( Travel Guard Overseas Student )
ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard International)
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี
ประกันภัยดำน้ำลึก Scuba Diving


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY