บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 233
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,718,029
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
11 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
    ประกันชีวิต
[ +zoom ]
ประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 5403)
เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท
ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...
เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )
เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )
เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )
เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )
 
แผนประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้ ( ACE Annuity Ready)
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบรอบกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบ AR55 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
แบบ AR60 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
.ผลประโยชน์บำนาญ
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ก่อนบำนาญ)
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์
เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
   
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
..
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์
​เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 
เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
...อายุที่รับประกันภัย
.... 20 - 50 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
  20 - 55 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
 
จำนวนเงินเอาประกันภัย
.... ขั้นต่ำ 100000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
  สูงสุด 30000000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 
เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท
 
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา
ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ
ประกันเพื่อการสะสมทรัพย์
ประกันสุขภาพ เจนคอมพลีทเฮลท์ 80/80


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY