• ประกันเดินทาง
 • Group Assurance
 • Travel Insurance
 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 44
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,384
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,600,398
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ประกันภัยความรับผิด
[ +zoom ]
ประกันความรับผิดทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการสปาและความงาม
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 10152)
จะทำอย่างไร? หาก...พนักงานในสถานเสริมความงามหรือสปา
ของคุณ ให้บริการผิดพลาดแก่ลูกค้า จนต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และหากเกิดการฟ้องร้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

คุณมีเงินสำรองไว้หรือยัง?

ประกันภัยความรับผิดทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการสปา และความงาม

ความคุ้มครองหลัก
คุ้มครองความเสียหายทางด้านการเงินจากการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรกในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัยอันมีผลมาจากกรณีดังต่อไปนี้ 
    ♦  ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการทำหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการให้บริการสปาและความงาม
        อย่างผู้เชี่ยวชาญ
    ♦  การละเมิดทรัพย์สินทาปัญญา
    ♦  การหมิ่นประมาท สบประมาท พูดให้ร้าย
    ♦  การกระทำฉ้โกงหรือทุจริตโดยพนักงาน ในกรณีที่ถูกกล่าวหา หรือมิได้ผิดจริง
    ♦  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การขยายความคุ้มครอง
   ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมไต่สวนคดีโดยเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน กรรมการบริษัท หรือพนักงานที่ถูกต้อง
    ให้ความคุ้มครองอัตโนมัติแก่บริษัทลูก
     ขยายระยะเวลาการแจ้งการถูกเรียกร้องสินไหมทดแทน ภายใน 90 วัน

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
   ไม่ดำเนินธุรกิจหรือให้บริการในต่างประเทศ
    ♦  ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
    ♦  ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุข
    ♦  ไม่เคยมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหาย

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพ เรารับประกันวิชิชาชีพไหนบ้าง? 
 •  ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพครู
 • ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพฝึกอบรม
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานบัญชี
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานทนายความ
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพวิศวกรรม์
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพบริษัทร์
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพผู้บริหาร
 • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสปา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพและการบริหารของสถาบันการศึกษา
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า Product Liability
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกวิชาชีพสำนักงานบัญชี


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY