ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ราคาประหยัด

369 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ราคาประหยัด

 

ประเภทรถยนต์

อายุรถ 2 - 7 ปี

ทุนประกันภัย

เบี้ยปรกันภัยรวม

 รถกระบะตอนเดียว / ตอนครึ่ง200,0008,500
 รถกระบะจดเก๋ง200,0008,500
 รถเก๋งกลุ่ม 3 - 5 200,0008,500
 

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

 1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
    1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ / เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก / คน1,000,000
    1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ / เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก / ครั้ง10,000,000
    1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก - รถกระบะ 4 ประตู รหัส 1102,500,000
    1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก - รถกระบะ  รหัส 3201,000,000
 2. ความรับผิดชอบต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
    2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยตามทุนประกันภัย
    2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามทุนประกันภัย
 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
    1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000
    2. ค่ารักษาพยาบาล100,000
    3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000
 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) รถกระบะ 4 ประตู รหัส 1107 ที่นั่ง
 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) รถกระบะ  รหัส 3203 ที่นั่ง
 

 เงื่อนไขพิเศษ

   1. เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท เมื่อ

         - กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

         - กรณีเกิดการชนหรือการคว่ำ จากอุบัติเหตุที่ไม่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก

   2. จะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท นี้ หากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งที่เป็นฝ่ายผิด และฝ่ายถูก

 เงื่อนไขการรับประกันภัยเพิ่มเติม

   1. สำหรับรถกระบะจดเก๋ง รถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน 4 ตัน) ทุกยี่ห้อทั้งแบบไม่ต่อเติมกระบะท้าย และท้ายกระบะ ต่อเติมโครงหลังคา คอก

       หลังคา ตู้แห้ง โดยมีความสูงของโครงเหล็ก ไม่เกิน 1 เมตร จากตัวถัง

   2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ไม่คุ้มครองสติกเกอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ เช่น เคฟลาร์ (Cafla) ตู้ติดเครื่องทำความเย็น เป็นต้น

       - เบี้ยประกันภัยทีี่กำหนด รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และถังแก๊สไม่เกิน 1 ถัง ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท

ดาวน์โหลดโบชัวร์
 

Powered by MakeWebEasy.com