ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA TL TRIPLE

3298 จำนวนผู้เข้าชม  |  ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA TL TRIPLE


ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย
1. การสูญเสียชีวิต, อวัยวะ, ทุพพลภาพ (อ.บ.1)800,000900,0001,000,0001,200,0001,500,000
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000200,000200,000200,000200,000
3. การถูกฆ่า หรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา500,000500,000500,000500,000500,000
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี9041,0151,1251,3461,677
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
 
 
1.ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 3-60 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
 สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 3 -20 ปี และยังไม่มีรายได้ สงวนสิทธิ์จำกัดทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
2.บุคคลธรรมดา เฉพาะอาชีพชั้น 1 และ 2
 ชั้น 1 : อาชีพที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน หรือช่างฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร
  ชั้น 2 :  อาชีพที่ต้องเดินทางติดต่องานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดเบา

Powered by MakeWebEasy.com