ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ

                      
                         
 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ. แผนมิตรแท้ทวีคูณ
 
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,0000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ต่อครั้ง 100,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 หรือ 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 หรือ 10,000,000
อัตราเบี้ยประกันภัย (แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
 รหัส  ชนิด ขนาด  เบี้ยสุทธิ  เบี้ยรวมภาษี
 110  รถเก๋งส่วนบุคคล  -  2,140.53  2,300.00
 120  รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์  -  3,164.58  3,400.00
 210  รถยนต์โดยสาร  15 ที่นั่ง  3,257.03  3,600.00
 320  รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน  3,071.11  3,300.00
อัตราเบี้ยประกันภัย (แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษี พรบ. รวม พรบ.
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 1,818.91 1,954.39 645.21 2,600
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 2,842.94 3,054.79 645.21 3,700
210  รถยนต์โดยสาร 15 ที่นั่ง 2,436.40 2,617.65 1182.35 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 2,450.49 2,632.72 967.35 3,600


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

..........................................................................................................................................................

Powered by MakeWebEasy.com