• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,811
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,364,923
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    นวกิจประกันภัย
แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน
จำนวนผู้เข้าชม 421 คน
   
 ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย

 ดาวน์โหลดใบโบรชัวร์ หน้า.1 หน้า.2 หน้า.3
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
S M L
หมวดที่ 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คุ้มครองความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภันเป็นผลโดยตรง
จากความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ที่เกิดจากน้ำจากสาเหตุปัจจัยภายนอก
เช่น อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยจากควัน ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยอากาศยาน
เเละ อุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์
5,000,000 - 20,000,000 บาท  20,000,001 - 50,000,000 บาท 50,000,001 - 100,000,000 บาท  
ภัยที่จำกัดความรับผิดเเละความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ระบุ ภายใต้หมวดที่ 1
1) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยจากกลุ่มภัยธรรมชาติ
1.1) ภัยน้ำท่วม สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1.2) ภัยลมพายุ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1.3) ภัยจากเเผ่นดินไหว 
       ภูเขาไฟระเบิดหรือ
       คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.4) ภัยจากลูกเห็บ
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
    สำหรับภัยจากนัดหยุดงาน 
    การจราจล หรือการกระทำ
    อันมีเจตนาร้าย (ไม่คุ้มครอง
    การกระทำเพื่อผลทางการเมือง
    ศาสนา หรือลัทธินิยม)
3) การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอย
    การงัดเเงะ ซึ่งได้เข้าหรือออก
    จากอาคาร สถานที่ที่เอาประกันภัย
    การชิงทรัพย์ เเละปล้นทรัพย์
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4) ความสูญเสียหรือความเสียหาย
    ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
    สังหาริมทรัพย์กลางเเจ้ง
    อันเนื่องมาจาก ลมพายุ ฝน 
    ลูกเห็บ น้ำค้างเเข็ง หิมะ น้ำท่วม
    ทรายหรือฝุ่น
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ม(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่ว
เเละลมพายุ)
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่วม
เเละลมพายุ)
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่วม
เเละลมพายุ)
เงื่อนไขพิเศษ ภายใต้หมวดที่ 1
เงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลื่ยจากการ
ประกันภัยต่ำกว่า 80% ของมูลค่า
ที่เเท้จริง
คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนเเรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใต้หมวดที่ 1
ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ 
ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ
10% ของความเสียหายเเละขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
อุบัติเหตุเเละภัยอื่นๆ ยกเว้น 
ไฟ้ไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากควัน
ภัยจากอากาศยน เเละภัยจากนัด
หยุดงาน การจราจล หรือการกระทำ
อันมีเจตนาร้าย 
3,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
 
หมวดที่ 2 การประกันภัยเงิน (ปง.2)
คุ้มครองความสูญหายของเงิน
อันเกิดขึ้นจากการปล้นทรัพย์
การชิงทรัพย์ เเละสาเหตุใด ๆ
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นตาม
เงื่อนไข ปง.2
1.คุ้มครองการเงินภายใน
สถานที่เอาประกันภัย
ในเวลาทำงาน 
ซึ่งดูเเลโดยผู้รักษาทรัพย์
2.คุ้มครองความสูญเสีย
หรือเสียหายของเงินขณะขนส่ง
โดยพนักงงานรับส่งเงิน
(เส้นทางระหว่างสถานที่
เอาประกันภัยกับธนาคา
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 
หมวดที่ 3 ความเสียหายต่อกระจก
คุ้มครองความเสียหาย
สำหรับการเเตก ของกระจก
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กระจกตามที่ระบุไว้ในรายการ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ
ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ใรกรมธรรม์
 
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
S M L
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
อันเกิดเเก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายอันเป็นผลมาจาก อุบัติเหตุ
จากการประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่เอาประกันภัยเเละ
เกิดขึ้นในหรือมีสาเหตุจาก
การใช้สถานที่เอาประกันภัย
ไม่เกิน 100,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 10,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ไม่เกิน 200,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 15,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ไม่เกิน 300,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 20,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ความเสียหายส่วนเเรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใต้หมวดที่ 4
สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคภายนอก
3,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
 
หมวดที่ 5 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล (Electronic data
processing equipment) ที่ได้
ระบุไว้ในรายการทรัพย์สินย์
ที่เอาประกันภัย อันเนื่องจาก
อุบ้ติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
จากความเสี่ยงภัยทุกชนิด เช่น
ไฟฟ้าลัดวงจร ความสะเพร่าของ
พนักงานภัยจากอุบัติเหตุทาง
กายภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้
ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
หมวดที่ 6  การประกันเครื่องจักร (Machinery breakdown)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร
ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 
แและระบุไว้ในรายการทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
การหล่อเเละการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความ
บกพร่องในการออกเเบบ 
ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือ
การติดตั้งด้านการฝีมือ การขาด
ความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุ
แห่งความสะเพร่าการกลั่นเเกล้ง
การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดใน
ทางฟิสิกส์การเเยกจากกันด้วย
กำลังเหวื่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้า
ลัดวงจรพายุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งมิได้
ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
หมวดที่ 7 การประกันภัย หม้อกำเนิดไอน้ำเเละถังอัดความดัน
คุ้มครองความเสียหาย (เว้นเเต่ที่เกิด
จากอัคคีภัย) อันเกิดเเก่หม้อกำเนิด
ไอน้ำ หรือถังอัดความดันซึ่งระบุไว้ใน
รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
อันเกิดขึ้นจากเเละเป็นผลจากการ
ระเบิดหรือการยุบเเฟบของหม้อกำเนิด
ไอน้ำหรือถังอัดความดันซึ่งได้ระบุไว้
ในกรมธรรม์ ในขณะที่หม้อกำเนิด
ไอน้ำหรือถังอัดความดันกำลังทำงาน
อยู่ตามปกติเท่านั้น
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
หมวดที่ 8 การประกันภัยซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองกรณีหากลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัยได้
ไทำการฉ้อโกง ยักยอก
หรือทุจริต จำนวนเงินของ
นายจ้างผู้เอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้งเเละตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
 
นวกิจประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ นวกิจฯ จัดให้
- ประกันสุขภาพแปดเซียน
- แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY