บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 37
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,029,670
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
ประกันเดินทาง Azcp Travel Plus
จำนวนผู้เข้าชม 3388 คน
AZCP Travel Plus 

ดาวโหลดใบคำขอ

ติดต่อสอบถาม 095 952 6514

Line ID : makeinsuranceeasy
 
เหมาะสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรปและประเทศใด ๆ ทั่วโลก
กรมธรรม์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขอรับวีซ่า (ใช้สำหรับประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้)
อบอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการ Travel Assistance พร้อมให้คำปรึกษาหากท่านเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 
ความคุ้มครองหลัก
 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ
ค่าเดินทางเพิ่มเติม / การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
การยกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง
ความล่าช้าในการเดินทาง / การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว / ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว
 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
อุปกรณ์กอล์ฟ / การจี้เครื่องบิน / การประกันตัว / การนำส่งยารักษาโรค
ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน / ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

 

 
แผนทราเวล เซนส์ Travel Sense Plan  
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
Sense 1 Sense 2 Sense 3 Sense 4 Sense 5 Sense 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,000 6,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 2,500,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม 10,000 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ 15,000 15,000 15,000 15,000
6.การยกเลิกการเดินทาง 50,000 5,000  ไม่คุ้มครอง 50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 5,000 50,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง 50,000 50,000 50,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 50,000 50,000 50,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,000 50,000 50,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 20,000 30,000 20,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,000 5,000 5,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 3,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000
14.อุปกรณ์กอล์ฟ 30,000 35,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 25,000
15.การจี้เครื่องบิน 180,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,00
16.การประกันตัว 300,000 300,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 250,000
17.ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 700 800 500 500 500 600
18.การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 35,000 40,000 25,000 25,000 25,000 30,000
19.การนำส่งยารักษาโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
20.การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา 70,000 80,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 60,000
21.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ 250,000 250,000 200,000 150,000 200,000 200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน 1 วัน
คลิ๊ก !!! ดูเบี้ยประกัน 
 
แผนโอเอซิส Travel Oasis Plan  
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
Oasis 1 Oasis 2 Oasis 3 Oasis 4 Oasis 5 Oasis 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,000 6,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 2,500,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม 10,000 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ 15,000 15,000 15,000 15,000
6.การยกเลิกการเดินทาง 50,000 5,000  ไม่คุ้มครอง 50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 5,000 50,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง 50,000 50,000 50,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 50,000 50,000 50,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,000 50,000 50,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 20,000 30,000 20,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,000 5,000 5,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 3,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000
14.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ 250,000 250,000 200,000 150,000 200,000 200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน 1 วัน

คลิ๊ก !!! ดูเบี้ยประกัน 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
สำหรับผู้มีอายุ 1 80 ปี
บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยการเดินทางในบางประเทศ  ( ดูประเทศยกเว้นที่ระบุใน Brochure AZCP Travel Plus )
   
  กลุ่มประเทศยกเว้น
 
- อาฟกานิสถาน - ชาด - ปากีสถาน - ซูดาน
- เลบานอน - แม็กซิโก - กินี - อิสราเอล
- แอลจีเรีย - โคลัมเบีย - สาธารณรัฐซุดานใต้ - ซีเรีย
- ลิเบีย - คองโก - เอติ - เคนยา
- บุรุนดี - ไนเจอร์ - ซาอุดิอารเบีย - เยเมน
- มาลี - โกตติวัวร์ หรือ ไอวอรี่โคสต์ - อีหร่าน - เกาหลีเหนือ
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง - ไนจีเรีย - โซมาเลีย  
- มอริเตเนีย - เอริเทรีย - อีรัค  
               
 
 
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY