บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 776
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,849,665
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy Travel
จำนวนผู้เข้าชม 4259 คน
 แผนประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy Travel โทร : 095 - 952 6514
 
 
 
MSIG Assist ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก  + 66 (0) 2652 5704
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy VISA
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทางในต่างประเทศ 5,000,000 4,000,000 1500000 1,500,000
3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 250,000 150,000 100,000 100,000
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5. การส่งศพกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
6. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
7. การลดจำนวนวันเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
8. การล่าช้าของเที่ยวบิน
( 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง)
35,000 25,000 10,000 -
9. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ / หรือทรัพย์สินส่วนตัว 
ภายในกระเป๋าเดินทาง และ / หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
60,000 40,000 30,000 -
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
( 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง)
35,000 25,000 10,000 -
11. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 150,000 70,000 -
13. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่าง
เดินทางในต่างประเทศ ต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
3,000 2,500 1,000 -
14. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว 6,000 4,000 - -
15. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง 30,000 20,000 - -
16. การพลาดต่อเที่ยวบิน (20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง) 15,000 10,000 5,000 -
17. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน 20,000 10,000 - -
18. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า 25,000 20,000 15,000 -
19. ความสูญเสีย หรือความเสียของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 25,000 25,000 10,000 -
20. การจี้ตั๋วเครื่องบิน 100,000 100,000 100,000 -

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 75 ปี บริบูรณ์
กรณีผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย
แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่นใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในประเทศต่อไปนี้
 - อัฟกานิสถาน  - อาเซอร์ไบจาน  - คิวบา  - อีรัก  - อิสราเอล
 - คีร์กีชสถาน  - เลบานอน  - ลิเบีย  - นิการากัว  - เกาหลีเหนือ
 - ปากีสถาน  - ปาเลสไตน์  - ทาจิกิสถาน  - เติร์กมินิสถาน  - อุซเบกิสถาน
 
หทมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมะรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ
 
 ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า
การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี

คุ้มกว่า! สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง
เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท
ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร 
ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว)
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี)
ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น
 
*สำหรับการซื้อรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ Msig
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์
- ประกันอุบัติเหตุ MSIG PA คิดถึง
- ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ
- ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
- ประกันภัยทางวิศวกรรม
- Easy Shop
- ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา
- ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY