บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 3,317
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,678,005
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
จำนวนผู้เข้าชม 3196 คน
                      
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA  Save Save     
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA Save Save
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 บุตร
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง        
  - อุบัติเหตุทั่วไป 1,000,000 2,000,000 3,000,000 150,000
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 1,000,000 2,000,000 3,000,000 150,000
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,300 2,599 3,898  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2470 4938 7406  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,788 3,086 4,385  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,958 5,425 7,893  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 บริฐูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Save
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 บุตร
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                
  - อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 500,000
 
1,000,000
 
2,000,000 3,000,000 50,000
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 50,000
  - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 25,000
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000 5,000
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อ ปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 500 760 1,040 1,550 2,850 4,199 5,699  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 950 1,444 1,976 2,945 5,415 7,978 10,828  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,125 1,235 1,473 1,938 3,206 4,461 5,936  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,575 1,919 2,409 3,333 5,771 8,241 11,066  
อบ.2 เบี้ยประกันภัย ต่อ ปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 780 1,220 1,700 2,560 4,769 7,410 10,329  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 1,482 2,318 3,230 4,864 9,061 14,079 19,625  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,530 1,808 2,246 3053 5,228 7766 10,660  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,232 2,906 3,776 5,357 9,520 14,435 19,956  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 บริฐูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus  
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Plus
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 บุตร
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                
  - อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 500,000
 
1,000,000
 
2,000,000 3,000,000 50,000
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 50,000
  - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 25,000
  - ภัยก่อการร้าย 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 50,000
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000 5,000
3.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ 5,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 2,000
4.ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวโรงพยาบาลจากการบาด
  เจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง และไม่เกิน90 วันต่อปี
500 500 500 500 1,000 1,500 1,500 300
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,180 1,520 1,820 2,440 4,460 6,659 8,708  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2,242 2,888 3,458 4,636 8,474 12,652 16,545  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,655 2,470 2,578 3,050 5,018 7,075 9,071  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 3,717 3,838 4,216 5,246 9,032 13,068 16,908  
อบ.2 เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,280 1,700 2,090 2,860 5,290 8,159 10,660  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2,432 3,230 3,971 5,434 10,051 15,502 20,254  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,880 2,763 2,961 3,575 8,669 8,669 11,104  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 4,032 4,293 4,842 6,149 10,712 16,012 20,698  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 บริฐูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยเบ็ตเตล็ดอื่นๆ
- ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Health Sure Sure
- ประกันภัยวิศวกรรม
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY