บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 3,381
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,678,069
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
    ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
ประกันอุบัติเหตุผู้สุงอายุ PA Happy 45 Plus
จำนวนผู้เข้าชม 10394 คน

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย PA Happy 45 Plus

ดาวน์โหลตารางความคุ้มครอง PA Happy 45 Plus

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000 500,000 700,000 900,000 1,200,000
เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกรอบทำร้ายร่างกาย หรือขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000 350,000 450,000 600,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 600,000 1,000,000 1,400,000 1,800,000 2,400,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
หรือการขับขี่รถโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000 500,000 700,000 900,000 1,200,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยใน (PD )
  - คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000
  - คุ้มครองสูงสุดต่ออบัติเหตุ ต่อครั้ง 50,000 50,000 100,000 100,000 150,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ* (สูงสุดวันไม่เกินวันละ) 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก* ICU (สูงสุดวันไม่เกินวันละ) 4,000 4,000 8,000 8,000 12,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี 2,500 2,500 5,000 5,000 7,500
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากร / คน / ปี
อายุ 45 - 70 ปี 4,400 5,200 7,500 8,300 11,000
อายุ 71 - 75 ปี 5,600 6,500 9,300 10,200 13,400
อายุ 76 - 80 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 6,000 7,000 9,900 10,900 14,300
อายุ 81 - 85 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 7,100 8100 11,300 12,400 16,100
อายุ 86 - 90 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 7,900 9100 12,400 13,600 17,600
อายุ 91 - 95 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 8,700 10,000 13,500 14,800 19,000
อายุ 96 - 100 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 9,600 10,900 14,700 16,000 20,500
 
ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับผู้สูงอายุ
- ประกันอุบัติเหตุผู้สุงอายุ PA Happy 45 Plus
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY