บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,000
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,903,563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
    ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันอุบัติเหตุการดำน้ำ (Scuba Diving )
จำนวนผู้เข้าชม 10965 คน
แผนความคุ้มครองในระหว่างการดำน้ำ ( Scuba Diving)
 แผนความคุ้มคอง  แผน A  แผน B
 กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียชีวิต และอวัยวะ (Accidental Death and Dismemberment)  1,000,000  2,000,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense)  500,000  500,000
 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(Accident Evacuation Expence)  200,000  200,000
   225  370
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น (ยังไม่รวม VAT 7% และ อากร 0.4%
 1.  จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 500 คนต่อกรมธรรม์ / ปี
2. อายุ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (อายุระหว่าง 5-15 ปี และ อายุ 70 ปีขึ้นไปคุ้มครอง 50 % ของผลประโยชน์ค่าทดแทน
3. กำหนดความรัผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ครั้งไม่เกิน 20,000,000 บาท
4. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำก่อนการดำน้ำจะเริ่มขึ้น
5. บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีที่นักท่องเที่ยวมากกว่าที่ตกลงไว้ในกรมะรรม์
 

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำ  กับบริษัทนำเที่ยวที่มี
ใบอนุญาติประกอบการ นำนักท่องเที่ยวดำน้ำตามกฏพระราชบัญญัติ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยว
เฉพาะในเขตประเทศไทย
 
การจ่ายค่าชดเชย
 ให้ความคุ้มครองสูงถึง 10 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว (เริ่มให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ นักท่องเที่ยวออกเดินทาง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบ กำหนด10วันนับแต่วันที่เริมออกเดินทาง หรือสิ้นสุด
ความคุ้มครองเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาถึงตามเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว แล้วแต่เหตุการณใดเหตุ
การณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน
 

ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY