• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,753
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,364,865
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
จำนวนผู้เข้าชม 3721 คน
ดาวโหลดใบสมัคร ดาวโหลดโบชัวร์ สอบถามข้อมูล : 095 952 6514 Line id : makeinsuranc
 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
 
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี
รับจำนวนเอาประกันภัยเพิ่มเป็นสองเท่า กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จำนวนผู้เอาประกันภัยแรกเข้าตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป
รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 - 2 เท่านั้น
 
ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 ) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
การสูญเสียอวัยวะหรือสายตาจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
ค่าปลงศพจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย 10,000 20,000 30,000 40000 50000
ค่ารักาาพยาบาลทั่วไปต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง ไม่มี 10000 ไม่มี 20,000 ไม่มี 30,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 50,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี (บาท)
กลุ่มอาชีพ.1 260 480 510 850 770 1,210 1,020 1,570 1,280 1,930
กลุ่มอาชีพ.2 520 960 1,020 1,700 1,540 2,420 2,040 3,140 2,560 3,860
 
ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 ) แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
การสูญเสียอวัยวะหรือสายตาจากอุบัติเหตุ 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
ค่าปลงศพจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย 50,000 50,000 50,000 50000 50,000
ค่ารักาาพยาบาลทั่วไปต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง ไม่มี 60,000 ไม่มี 70,000 ไม่มี 80,000 ไม่มี 90,000 ไม่มี 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี (บาท)
กลุ่มอาชีพ.1 1,480 2,230 1,680 2,540 1,880 2,840 2,080 3,140 2,270 3,450
กลุ่มอาชีพ.2 2,960 4,460 3,360 5,080 3,760 5,660 4,160 6,280 4,540 6,900
 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY