• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 43
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,525
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,600,539
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันสุขภาพ FPG O Care
จำนวนผู้เข้าชม 2715 คน
 
ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย FPG O Care
 
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี)
แผน 1
35,000,000
แผน 2
56,000,000
แผน 3
87500,000
1.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
    ค่าห้องผู้ป่วยใน ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล
    ค่าบริการอื่นๆ
จ่ายตามจริง
    ค่ารักษามะเร็ง (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก) จ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีล้างไต (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก) จ่ายตามจริง
    ค่ากายภาพภาพบำบัด กรณีผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีผ่าตัด แบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
    ค่ารักษาพยาบาลด้านจิตเวช ( กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน) จ่ายตามจริง
   ค่าห้องพักโรงพยาบาลสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับความคุ้มครอง จ่ายตามจริง
   ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน นอกประเทศให้ความคุ้มครอง
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 2,625,000
เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 3,500,000

เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

 
จ่ายตามจริง
   ค่าพยาบาลพิเศษหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
   (สูงสุดไม่เดิน 26 สัปดาห์)
350,000 350,000 350,000
  ชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน / การบาดเจ็บ) 5,250 7,000 10,500
2.การปลูกถ่ายอวัยวะ  
   ค่าผ่าตัดกรณีการปลูกถ่ายไต หัวใจ ตับ ปอด และไขกระดูก
    (ไม่รวมผู้บริจาค)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน      
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายศพ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคนในครองครัวสูงสุดไม่เกิน 4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4.ค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
   ค่าปรึกษาแพทย์ทั่วไป ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง
   ค่ายาค่าหัตถการทั่วไป ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 35,000
   ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาเฉพาะทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 36,000
   ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ไม่คุ้มครอง 140,000 จ่ายตามจริง
   ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (CT Scan, PET, MRI) ไม่คุ้มครอง
   ค่าเวชภัณท์ทางการแพทย์ ไม่คุ้มครอง 17,500 26,250
   ค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน) ไม่คุ้มครอง 52,500 70,000
   ค่ารักษาโดยกายภาพบำบัด การพูด การบำบัดกล้ามเนื้อตา ไม่คุ้มครอง 52,500 70,000
   ค่ารักษาทันตกรรมกรณีอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง 17,500 24,500
   ค่ารักษาพยาบาลด้านแพทย์ทางเลือก ไม่คุ้มครอง 35,000 52,500
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
   ค่าวัคซีน (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี) ไม่คุ้มครอง 4,375 7,000
   ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี) ไม่คุ้มครอง 8,750 14,000
5.ผลประโยชน์มารดา และทารก (กรณีทำประกันแล้ว  280 วัน)
   ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร (รวมค่าแพทย์วิสัญญี การดูแลก่อน
     และหลังคลอดบุตร การดูแลเด็กแรกเกิดใน 5 วันแรก)
ไม่คุ้มครอง 245,000 350,000
   ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิด
    (ภายใน 30 วันหลังคลอด)
ไม่คุ้มครอง 1,050,000 1,750,000
   ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
6.ผลประโยชน์อื่นๆ ซื้อเพิ่มเติม  
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาทันตกรรมทั่วไป
    (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)
ไม่คุ้มครอง 17,500 17,500
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทางด้านทันตกรรม รากฟันเทียมรวมถึงการผ่าตัด 
    (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)
ไม่คุ้มครอง 105,000 105,000
 
เอฟพีจี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
- ประกันสุขภาพ FPG O Care
- ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
- ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY